22 Şubat 2014 Cumartesi

'İnsan olmak'

Ne farkeder ki; kör insan için

elmas ta bir, cam da..

Sana bakan KÖR ise

sakın kendini camdan sanma..

...

Mevlana'nın çok sevdiğim ne kadar derin  

ve güzel bir sözüdür.

İnsanın kendi değerinin farkında olmasının

ne kadar önemli olduğunu keskin bir dille

vurgulamıştır.

Farkındalık önemli hayatta!..

Önce insanın kendi gerçeklerinin farkında

olması, sonra yasadığı cevrenin, 

ait olduğu ailesinin,

ve yasadığı ülkenin gerçeklerinin

farkında olması gerekir.

Nedir yaşamak?!

Önce bunu sorgulamalıdır!

Yaşamak ; yemek , içmek, uyumak,

nefes alıp vermek yada cinsellikten mi

ibarettir sadece?!

Bizi diğer canlılardan ayıran nedir 

ozaman?!

'İnsan olmak!'.

Ne yazık ki insan doğmuş olmak

ile insan olunmuyor ve bana göre

insan doğmuş olan her varlık ne yazık ki

insan değil..

İnsan olmaktan çok uzak insanımsılarla

dolu çevremiz..:/

Yazık ki böyle..:(

Allah'ın verdiği zekayı, aklı, iradeyi doğru

kullanmakla, merhametle, şefkatle ve en

önemlisi vicdanla 'insan' olunur!..

Empati duygusu ne kadar gelişmiş ise

o kadar insan olmaya yakındır.

Günümüz koşullarında evet belki zordur

insan olabilmek ve insan kalabilmek.

Dürüstlüğün prim yapmadığı, menfaat,

gösteriş ve pazarlık dolu çıkar ilişkilerinin

kokuşmuş bir çarkın içinde insan gibi

insan olmakta, öyle kalabilmekte zor iştir.

İnsansa yaradılışı itibariyle zayıf bir varlıktır,

kolayı seçer ve her geçen gün insanlığın

dan bir parça kaybeder

İnsan bedeninin olduğu kadar insan 

ruhunun da beslenmeye ihtiyacı vardır. 

İnsan ruhunu hırsla, öfkeyle, nefretle, acı 

ile beslerse geriye kalan sadece et, kan, 

sinir ve insansı bir fizyolojik yapı olur ama 

buna insan demek mümkün değildir.

Acıma duygusunu kaybetmiş,

 vicdandan yoksun, bencil, çıkar odaklı, 

ikiyüzlü, nefretle dolu, öfkeli, riyakar bir 

varlığa insan demek mümkün müdür?!

İnsan; ruhunu ne kadar sevgi ile beslerse, 


af etmeyi, unutmayı, kaybetmek yerine 

kazanmayı öğrenirse, işte o oranda insan 

olur ve insan olma onurunu da hak 

ederek taşır.


İnsan olmak bir onurdur!..

İnsan bedeni ve onuru her şeyden değerlidir. 


İşte bunun farkında olan insan hem kendi onuruna ve bedenine sahip çıkacak, hem de diğer insanların onurlarını ve bedenlerini kirletmeyecektir!..


Nokta!..Hiç yorum yok: